DOGTREKKING

Po stopách Rudolfa II. s Aikem

Termín známe.............. jaro je to pravé období, takže mrkněte níže, už je to tam napsané :-)

Termín: 

26.3.2020 - 28.3.2020

Budeme se toulat po stopě Aika.

Sledujte nás....

Místo konání: LHOTA

okr. Praha - východ (za Starou Boleslaví)

Propozice 

Termín: 26.3.2020 - 28.3.2020
Start dlouhá trasa: pátek od 7:00 do 9:00 hodin

Meeting - pro dlouhou trasu ve čtvrtek 26.3.2020 ve 21 hodin - doporučujeme!!!

Start střední trasa: sobota od 7:00 do 9:00 hodin

Meeting - pro střední trasu v pátek 27.3.2020 ve 21 hodin - není povinný

Start krátká trasa: sobota od 7:00 do 9:00 hodin


Uzávěrka plateb: 10.3.2020. V případě neuhrazení startovného bude uvolněno dalšímu závodníkovi. Počet závodníků je limitován, maximální počet je 100 týmů.
Místo: Lhota (Praha - východ), za Starou Boleslaví, hřiště za hospodou Restaurace u Blanky
Trasy: krátká cca 12- 15 km (sjízdná i s terénním kočárkem), střední cca 40 km, dlouhá cca 86 km

Kategorie:
Krátká děti Startovné za děti 200 Kč.

Krátká ženy

Krátká muži

Střední ženy

Střední muži
Dlouhá ženy

Dlouhá muži

Trasy jsou vedeny většinou po turistických značkách, cyklostezkách, ale i neznačených cestách, které jsou ale v aplikaci mapy.cz.

Startovné: 350,- Kč za tým do uzávěrky.

Možno jít s více psy (každý další pes je zdarma). V ceně startovného je "gulášenka" (jídlo)


Veterinární podmínky: platné očkování.

Povinná výbava dlouhá trasa: voda pro psa i psovoda, jídlo pro psa, kartička pojištěnce, lékárnička (jedno obinadlo, 5 ks polštářkových náplastí, termofolie), čelovka nebo svítilna, reflexní prvky na oblečení, náhubek pro psa, finanční hotovost (stačí 100 Kč), pastelky v barvě červená, modrá, zelená a žlutá, nabytý mobilní telefon

Doporučená výbava: bivakovací potřeby (hamaka/karimatka, spacák), botičky pro psa, nesmeky (pokud bude nepříznivé počasí - sníh a led), aplikace v mobilu mapy.cz

Povinná výbava střední trasa: voda pro psa a psovoda, lékárnička (jedno obinadlo, 5 ks polštářkových náplastí, termofolie), reflexní prvky na oblečení, pastelky v barvě červená, modrá, zelená a žlutá. Nabytý mobilní telefon (doporučujeme aplikaci mapy.cz mít staženou)

Doporučená výbava krátká trasa: voda pro psa

Povinná výbava bude kontrolována na startu a může být kontrolována i v cíli!

Doprovod: partnerů a kamarádů je vítán, pokud půjde o jednu osobu a ne o skupiny. Do cíle však musí přijít všichni současně, jinak nebude započítán cílový čas.


Pravidla: vychází z pravidel dogtrekkingu viz. https://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm 
Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě.


Před závodem bude zaslán mail s gpx. záznamem tras všem účastníkům. Trasa krátká bude vyznačena v lese fáborky. Kontrolní body budou kleštičky. Kartičku a mapu dodáme při registraci. Doporučujeme si stáhnout aplikaci www.mapy.cz Bude potřeba.

Vyhlášení kategorií proběhne po uplynutí časového limitu nebo po dojití minimálně 75% účastníků v dané kategorii. Časový limit pro krátkou trasu jsou 4 hodiny, střední trasu je 10 hodin, časový limit pro dlouho trasu je do soboty do 17 hodin. Každý z účastníků bude v cíli odměněn. Účastníci si mohou ceny přebírat výhradně osobně a v době určené pořadateli. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (tj. neposílají se poštou). V případě nedokončení účastníka trasy je povinen toto nahlásit na telefonní čísla, která budou předána na startu společně s mapou a popisem trasy. Pořadatelé si vyhrazují právo z důvodu bezpečnosti vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati a nebo se závodu již neúčastní.


Parkování je zajištěno v místě startu/cíle. Při parkování se řiďte pokyny pořadatele. Podmínkou účasti je, že se zasláním přihlášky se účastníci zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodů. Účastník je povinen si po svém pejskovi uklízet jak v prostorách startu a cíle, tak při průchodu obcemi. Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu. Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku účastníka 15 - 17 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastník startuje na vlastní riziko.

Platby startovného : 1282218036/3030 variabilní symbol uveďte telefonní číslo

Ubytování: vlastní v okolí nebo ve stanu v místě akce (WC a užitková voda v místě) - Občerstvení bude zajištěno v zázemí dogtrekku.

Stan poskytnou hasiči a bude vyhřívaný, v případě zimy bude možné spát ve vyhřívaném stanu.

Vyplněním přihlášky udělujete souhlas v  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízeni") a jste informován/a,

že v souvislosti s účastí na 3. ročníku dogtrekku "Po stopách Rudolfa II., je organizátor Český kynologický svaz ZKO Stará Boleslav - 795 oprávněn zpracovávat Osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Email a telefon
 • Výsledky z akce
 • Informace o psovi

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

V zázemí bude možnost si ugrilovat vlastní jídlo, pití bude možné zakoupit v zázemí (pivo, limo, čaj a káva), jídlo z gulášenky bude vydáno v sobotu od 10 hodin, možná i dříve. Jinak hospoda u hřiště na vás bude připravená. Ve vesnici je obchod.

Přihláška

Vyplňte všechny potřebné údaje. A upozornění, až odešlete přihlášku, zkontrolujte si, zda jste uvedení v seznamu, průběžně ho doplňuji, takže do týdne po odeslání přihlášky by mělo být přihlášení vidět, pokud se nenajdete, kontaktujte mne na mail: bayerovahelena21@gmail.com a já to doplním ručně. Díky moc, hold občas to blbne :-(

Seznam přihlášených