DOGTREKKING

Cestování časem 

Po stopách Rudolfa II. s Aikem

ZMĚNA TERMÍNU!!!

Termín: 

17.6.2021 - 20.6.2021

Budeme se toulat po stopě Aika.

Sledujte nás....

Místo konání: LHOTA

okr. Praha - východ (za Starou Boleslaví)

LONGAŘI - POZOR

protože mám moře času díky vládě (teď myslím moře času přemýšlením nad trasou, protože už rok přesouváme), tak jsem vymyslela překvapení. Longaři budou mít možnost se na určitém místě rozhodnout, zda jsou srdcaři a nebo zda zvolí unisexovou trasu. Více se dozvíte na meetingu, proto je povinný. 

Tonto opustil své páníčky 27.2.2021. Šťastnou cestu za duhový most.
Tonto opustil své páníčky 27.2.2021. Šťastnou cestu za duhový most.

Propozice 

Termín: červen
Start dlouhá trasa: pátek od 7:00 do 9:00 hodin (při extrémních teplotách i dříve)

Meeting - pro dlouhou trasu ve čtvrtek 17.6.2021 ve 21 hodin - doporučujeme!!!

Start střední trasa: sobota od 7:00 do 9:00 hodin  (při extrémních teplotách i dříve - možná si střihnete noční)

Meeting - pro střední trasu v pátek 18.6..2021 ve 21 hodin - není povinný

Start krátká trasa: sobota od 7:00 do 9:00 hodin (při extrémních teplotách i dříve)


Uzávěrka plateb: 1.6.2021.   V případě neuhrazení startovného bude uvolněno dalšímu závodníkovi. Počet závodníků je limitován, maximální počet je xxx týmů. V případě naplnění kapacity bude umožněno se přihlásit pouze na střední trasu z důvodu MČR v  dogmaratonu.  
Místo: Lhota (Praha - východ), za Starou Boleslaví, hřiště za hospodou Restaurace u Blanky
Trasy: krátká cca 12- 15 km (sjízdná i s terénním kočárkem), střední cca 42 km, dlouhá cca 86 km

Kategorie:
Krátká děti Startovné za děti 200 Kč.

Short ženy

Short muži

MID ženy

MID  muži
LONG ženy

LONG muži

Trasy jsou vedeny většinou po turistických značkách, cyklostezkách, ale i neznačených cestách, které jsou ale v aplikaci mapy.cz. Směr trasy je dán a jeho porušení povede k diskvalifikaci.

Startovné: 350,- Kč za tým do uzávěrky.

Možno jít s více psy (každý další pes je zdarma). V ceně startovného je "gulášenka" (jídlo)


Veterinární podmínky: platné očkování.

Povinná výbava dlouhá trasa: voda pro psa i psovoda, jídlo pro psa, kartička pojištěnce, lékárnička (jedno obinadlo, 5 ks polštářkových náplastí, termofolie), čelovka nebo svítilna, reflexní prvky na oblečení, náhubek pro psa, finanční hotovost (stačí 100 Kč, nesmíte utratit, o tuto částku vás připraví člověk v uniformě, ale taky jen některé), pastelky v barvě červená, modrá, zelená a žlutá, nabytý mobilní telefon.

Doporučená výbava: bivakovací potřeby (hamaka/karimatka, spacák), botičky pro psa,  aplikace v mobilu mapy.cz

Povinná výbava střední trasa: voda pro psa a psovoda, lékárnička (jedno obinadlo, 5 ks polštářkových náplastí, termofolie), reflexní prvky na oblečení, pastelky v barvě červená, modrá, zelená a žlutá. Nabytý mobilní telefon (doporučujeme aplikaci mapy.cz mít staženou)

Doporučená výbava krátká trasa: voda pro psa

Povinná výbava bude kontrolována na startu a může být kontrolována i v cíli!

Doprovod: partnerů a kamarádů je vítán, pokud půjde o jednu osobu a ne o skupiny. Do cíle však musí přijít všichni současně, jinak nebude započítán cílový čas.


Pravidla: vychází z pravidel dogtrekkingu viz. https://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm 
Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě. TO PLATÍ I PRO DOPROVOD!


Před závodem bude zveřejněn odkaz s gpx. záznamem tras. Trasa krátká bude vyznačena v lese fáborky. Kontrolní body budou kleštičky. Kartičku a mapu dodáme při registraci. Doporučujeme si stáhnout aplikaci www.mapy.cz Bude potřeba.

Vyhlášení kategorií proběhne po uplynutí časového limitu nebo po dojití minimálně 75% účastníků v dané kategorii. Časový limit pro krátkou trasu jsou 4 hodiny, střední trasu je 10 hodin, časový limit pro dlouho trasu je do soboty do 17 hodin. Každý z účastníků bude v cíli odměněn. Účastníci si mohou ceny přebírat výhradně osobně a v době určené pořadateli. Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (tj. neposílají se poštou). V případě nedokončení účastníka trasy je povinen toto nahlásit na telefonní čísla, která budou předána na startu společně s mapou a popisem trasy. Pořadatelé si vyhrazují právo z důvodu bezpečnosti vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati a nebo se závodu již neúčastní.


Parkování je zajištěno v místě startu/cíle. Při parkování se řiďte pokyny pořadatele. Podmínkou účasti je, že se zasláním přihlášky se účastníci zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodů. Účastník je povinen si po svém pejskovi uklízet jak v prostorách startu a cíle, tak při průchodu obcemi. Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu. Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku účastníka 15 - 17 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastník startuje na vlastní riziko.

Platby startovného : 1282218036/3030 variabilní symbol uveďte telefonní číslo

Ubytování: vlastní v okolí nebo ve stanu v místě akce (WC a užitková voda v místě) - Občerstvení bude zajištěno v zázemí dogtrekku.

Stan poskytnou hasiči a bude vyhřívaný, v případě zimy bude možné spát ve vyhřívaném stanu.

Vyplněním přihlášky udělujete souhlas v  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízeni") a jste informován/a,

že v souvislosti s účastí na 3. ročníku dogtrekku "Po stopách Rudolfa II., je organizátor Hanácký mushers club oprávněn zpracovávat Osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Email a telefon
 • Výsledky z akce
 • Informace o psovi

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

V zázemí bude možnost si ugrilovat vlastní jídlo, pití bude možné zakoupit v zázemí (pivo, limo, čaj a káva), jídlo z gulášenky bude vydáno v sobotu od 10 hodin, možná i dříve. Jinak hospoda u hřiště na vás bude připravená. Ve vesnici je obchod.

Přihláška

Tak jdeme na to, přihlašování opět spouštím, akorát s tím startovným vydržte, termín je do 1.3.2021, času dost. Pokud to opět zruší, ponechám  možnost virtuálního závodu a mapy  bude možné vyzvednout přímo u mě doma.


Seznam přihlášených